HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZES IS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK GEWEEST 

Met de assessments van Van de Laar HRM Support

Onze dienstverlening bestaat uit HR advisering & Assessment onderzoek

 Onze visie op Human Resource Management:

Werkgevers maken gebruik van  cijfers en andere management informatie om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Echter als het gaat om het belangrijkste en (kostbaarste) grootste kapitaal van organisaties, het Personeel, worden veelal besluiten genomen op basis van subjectieve gegevens zoals persoonlijke voorkeuren, meningen, ideeën en/of bepaalde  ervaringen.

Onze kracht is om ondernemers te helpen bij belangrijke en soms zelf cruciale momenten bij het maken van de juiste keuzes op personeelsgebied. Het gefundeerd kunnen communiceren van een keuze is van grote invloed op de mate van acceptatie bij de betrokken werknemer(s).

Naast onze assessment kennis beschikken wij over ruime allround HR ervaring waarmee wij onze klanten als volwaardige partner ondersteunen en adviseren bij hun Personeelsvraagstukken. Deze ruime ervaring en kwaliteit wordt door onze klanten gewaardeerd met een jarenlange samenwerking. Van de Laar HRM Support beschikt over ruime HR ervaring op het gebied van bedrijfsadvisering. Vooral deze toevoegde waarde aan kennis en kunde organisatie breed wordt door onze klanten erg gewaardeerd en is tekenend voor onze klanten kring die ons keer op keer raadplegen bij vraagstukken op het gebied van Selectie, Potentieel Beoordeling en Organisatie Ontwikkeling.

Kortom: “Uw personeelspartner met gefundeerd en objectief advies !!!”