Wat als twee medewerkers in je team niet goed samenwerken ?

Door: Milla van der Laar - HRM Support op 20/09/2016 om 15:14:27

Als mensen samenwerken heb je te maken met verschillende karakters. Soms botsen die karakters dusdanig dat er conflicten ontstaan. Hoe los je dit op? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers niet alleen beter gaan samenwerken, maar ook beseffen dat ze elkaar nodig hebben?

Stel, je hebt in je team twee communicatieadviseurs met uiteenlopende karakters. De een is extravert en de ander introvert. De ‘extraverte’ adviseur is een wervelwind die ongestructureerd werkt en deadlines net op tijd haalt. De ‘introverte’ adviseur is stiller, werkt doelmatig en gestructureerd. Wanneer zij samen aan projecten werken, zorgen hun verschillende werkwijzen voor ongenoegen en conflict. Ze zien elkaars talenten niet en focussen met name op elkaars tekortkomingen. Dit heeft niet alleen weerslag op de twee adviseurs, maar op het hele team. Om de medewerkers weer met de neuzen in dezelfde richting te krijgen en de conflicten te ontkrachten, kun je het volgende doen:

1)      Leg taken vast

Zorg ervoor dat duidelijk is wat de verwachtingen zijn. Leg eisen en taken voor de functies vast. Zo heb je een blauwdruk van de functie waar je het functioneren aan kunt toetsen.

 2)      Breng de talenten in kaart

Zet (online) tests in om communicatiestijlen, waarden en persoonlijkheid in kaart te brengen en een duidelijk beeld te krijgen van de talenten van je medewerkers.  De testuitslag maakt zichtbaar waar verschillen tussen medewerkers zitten.

3)      Uitdiepen

Bespreek de testresultaten met de betrokkenen, zodat de verschillen, maar ook mogelijke overeenkomsten, gevisualiseerd worden. Zo creëer je inzicht en begrip voor elkaar en elkaars werkwijze.

4)      Mediator

Zet de werknemers bij elkaar aan tafel, met een mediator of iemand die die rol vervult, zodat alle irritaties boven tafel komen. Het is belangrijk dat men met open vizier elkaar en de problemen tegemoet treedt.

5)      Aanbevelingen

Op basis van de mediation en de testresultaten kunnen collega’s anders naar hun probleem kijken en hun focus veranderen. Laat ze inzien dat onderlinge verschillen ook voordelen kunnen hebben, en dat ze die kunnen aanwenden om samen tot betere resultaten te komen.  Zo worden valkuilen omgebogen naar kansen.

Conclusie conflicten op de werkvloer

Het is helaas geen wet van Meden en Perzen dat je twee conflicterende medewerkers weer op dezelfde lijn krijgt. Soms zijn verschillen eenvoudigweg te groot. Ervaring leert ons dat inzicht in elkaars talenten, en de verschillende stijlen die daarbij horen, mensen in staat stelt om boven de verschillen uit te stijgen. Ze zien hun eigen (en elkaars) talenten en leren dat onderlinge verschillen complementair kunnen zijn.