Competenties zeggen niets zonder inzicht in drijfveren

Door: Milla van der Laar - HRM Support op 05/10/2016 om 14:41:18

Jarenlang was ‘competentie’ het toverwoord in selectietrajecten. ‘Weet wat de competenties van een kandidaat zijn en je weet wat je in huis haalt’. Maar is dit ook daadwerkelijk zo? Kun je alleen op basis van competenties voorspellen hoe succesvol iemand in een functie zal zijn?
Competenties zijn vaardigheden die tot uiting komen in gedrag. Persoonlijkheid, stijlen, vaardigheden en drijfveren zijn van invloed op de mate waarin iemand over bepaalde competenties beschikt. Competenties die dicht bij iemands drijfveren liggen zijn vaak makkelijker te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om niet alleen zichtbaar gedrag te meten in selectietrajecten, maar juist ook te kijken naar de onderliggende drijfveren.

Waarom zijn drijfveren zo belangrijk?
Pas wanneer je drijfveren in kaart hebt gebracht kun je iets zeggen over de ontwikkelbaarheid van competenties. Mist iemand bepaalde drijfveren, dan kun je proberen te ontwikkelen wat je wilt, maar het zal er niet uit komen en je eindigt met een gefrustreerde werknemer.
Wij pleiten er daarom voor in een assessment altijd de drijfveren en persoonlijkheid te meten. Pas dan kun je succes in een bepaalde functie voorspellen.

Wil je meer weten over onze loopbaanwaardentest waarmee we drijfveren meten? Neem dan contact op met ons via info@vandelaar-hrmsupport.nl.


bron: Onlinetalentmanager